Σε περίπτωση επιστροφής προιόντων ή ακύρωσης παραγγελίας τα χρήματα επιστρέφονται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που έγινε και η εξόφληση της παραγγελίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.